KANCELARIA
ZAKRES USŁUG
WYNAGRODZENIE
KONTAKT
„Ignorantia iuris nocet” („Nieznajomość prawa szkodzi”)
Ta łacińska paremia doskonale obrazuje współczesny świat, w którym na drodze do sprawiedliwości, trzeba pokonać labirynt skomplikowanych i częstokroć niejasnych przepisów prawa. Brak ich znajomości, bądź nieumiejętność stosowania przepisów w praktyce, może zakończyć się niepomyślnym rozstrzygnięciem sprawy. W związku z powyższym, warto zwrócić się o fachową pomoc do wykwalifikowanych prawników, którzy umiejętnie poprowadzą Państwa sprawę.
 
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Kancelaria Adwokacka Hanna Konstańczak Krzysztof Konstańczak spółka cywilna, oferuje swoją pomoc przy rozwiązywaniu Państwa problemów prawnych. Wieloletnia praktyka prawnicza wspólników spółki, gwarantuje fachową i rzetelną pomoc we wszystkich dziedzinach prawa. W kontaktach z klientem zapewniamy poufność oraz gwarantujemy systematyczne informowanie o postępach w powierzonych nam sprawach.
ZAKRES USŁUG
Kancelaria zaprasza do współpracy zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze, oferując pomoc w szczególności poprzez:

- windykację należności pieniężnych;
- sporządzenie projektów umów, opinii prawnych oraz pism procesowych, jak i pozasądowych;
- reprezentację w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, spadkowych, karnych, administracyjnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
- bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym prowadzenie spraw rejestrowych.

Powyższy katalog ma jedynie charakter przykładowy, zachęcamy więc do skontaktowania się z Kancelarią w przypadku sprawy nie wymienionej w tym katalogu.
WYNAGRODZENIE
Wysokość wynagrodzenia każdorazowo ustalana jest podczas indywidualnego spotkania z Klientem i zależna jest od wartości przedmiotu sprawy, stopnia jej skomplikowania, koniecznego nakładu pracy a nadto terminu jej wykonania.

Kancelaria proponuje trzy modele rozliczania:
- wynagrodzenie ryczałtowe, polegające na ustaleniu globalnej, jednostkowej kwoty wynagrodzenia za prowadzenie sprawy, udzielenie porady prawnej, przygotowanie projektu umowy itp.;
- wynagrodzenie godzinowe, polegające na ustaleniu wysokości wynagrodzenia na podstawie ilości godzin pracy poświęconej na prowadzenie danej sprawy;
- wynagrodzenie ryczałtowo – godzinowe, stanowiące połączenie ww. dwóch modeli wynagradzania.
Kancelaria Adwokacja Hanna Konstańczak Krzysztof Konstańczak spółka cywilna
al. Niepodległości 39
61-714 Poznań

Oddział w Kobylinie:
ul. Grunwaldzka 20
63-740 Kobylin
adwokat Hanna Konstańczak
tel.: 505 456 140
 
adwokat Krzysztof Konstańczak
tel.: 605 319 744

NIP: 7831700991
kancelaria@adwokatkonstanczak.pl
www.adwokatkonstanczak.pl